Aktualności << Czesko-Polskie Forum Kooperacyjne Ostrawa 24.11.2011

Celem forum kooperacyjnego jest wsparcie czesko-polskiej współpracy gospodarczej przez podanie aktualnych informacji o wzajemnych stosunkach handlowych, fachowy wykład na temat faktycznych konsekwencji przepisów prawa na handel między RC a RP i następnie w formie dwustronnych rozmów między firmami czeskimi i polskimi, wł. specjalistycznych konsultacji prawnych.

 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal