Przewodnik po rynku

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym wydawnictwem Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Pradze pt.: "Republika Czeska - przewodnik po rynku".

Przewodnik zawiera informacje o aktualnej sytuacji gospodarczej oraz podstawowych rozwiązaniach instytucjonalno-prawnych obowiązujących w Republice Czeskiej. Publikacja przeznaczona jest głównie dla polskich eksporterów i inwestorów zainteresowanych rynkiem czeskim i dotyczy m.in.: zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, systemu podatkowego, ubezpieczeń społecznych, ochrony praw autorskich, zamówień publicznych, usług bankowych, targów i wystaw.

W Przewodniku po rynku czeskim znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące:

1. Sytuacji gospodarczej
2. Polsko-czeskiej współpracy gospodarczej
3. Prowadzenia działalności gospodarczej
4. Spółki prawa handlowego
5. Zasad tymczasowego świadczenia usług
6. Sytemu podatkowego
7. Zamówień publicznych
8. Uznawania kwalifikacji zawodowych
 

Publikacja do pobrania ze strony:

http://www.praha.trade.gov.pl/pl/przewodnik/article/detail,506,Przewodnik_po_rynku_czeskim_2011_r_-_format_pdf.html


 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal