Cel Projektu

Celem Projektu jest rozwój ekonomicznej współpracy czeskich i polskich firm, oraz wzmocnienie ich konkurencyjności. Projekt  „Obszar aktywny gospodarczo – polsko-czeskie pogranicze” to projekt współpracy w zakresie przedsiębiorczości, rynku pracy, badań i rozwoju technologicznego. Działania podejmowane w ramach projektu takie jak: specjalistyczne doradztwo, udostępnianie potrzebnych informacji handlowych, konferencje i seminaria mają wpływ na rozwój tego obszaru gospodarczego.

Zapraszamy do współpracy w ramach projektu.
 


 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal