Aktualności << Polsko-Czeskie Vademecum Rozowoju Przedsiębiorczości

Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w ramach Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego EFRR ”Obszar aktywny gospodarczo Czesko-Polskie pogranicze” wydała w miesiącu maju 2009 roku podręcznik: "Polsko-Czeskie Vademecum Rozwoju Przedsiębiorczości".

OKŁADKA PRZÓD

OKŁADKA TYŁ


 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal