Aktualności << Polsko-Czeskie Forum Gospodarcze

Forum składać się będzie z dwóch paneli dyskusyjnych: pierwszy poświęcony wpływowi członkostwa w UE na rozwój gospodarczy obydwu krajów, w szczególności wzajemnej współpracy gospodarczej (handlowej, inwestycyjnej, regionalnej i przygranicznej) oraz aspektom związanym z pokonywaniem niekorzystnych tendencji w gospodarce światowej, drugi poświęcony możliwości współpracy gospodarczej Republiki Czeskiej z Polską, w szczególności w zakresie współpracy inwestycyjnej, w tym kooperacji przy projektach infrastrukturalnych, udziału w procesie prywatyzacji, podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce.
Udział w panelach dyskusyjnych wezmą wiceministrowie resortów odpowiedzialnych za sprawy gospodarcze w Polsce i Republice Czeskiej, szefowie rządowych agencji wspierających przedsiębiorców oraz najwyżsi przedstawiciele organizacji samorządu gospodarczego.
Firmy i instytucje zainteresowane udziałem w Forum proszone są o kontakt pod adres: praha@trade.gov.pl 

Źródło: http://www.praha.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/article/a,8954,.html


 

Budowa podstrony internetowej współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 
Serwis wykonany przez Optimal